Projektovanie

Znalecké posudky
  • predaj alebo kúpa majetku
  • vykonanie nepeňažného vkladu do obchodnej spoločnosti
  • zriadenie záložného práva
  • súdne spory (ušlý zisk a pod.)
  • znalecké skúmanie v trestnom konaní (ekonomická kriminalita)
  • exekúcie, konkurzy
  • prevod akcií a obchodného podielu
Úvod box 2
Napíšte nám
 
overovací kód