• Oceňovanie a projektovanie v stavebníctve

  Služby ekonomických a právnych poradcov

  Zabezpečujeme aj kompletné geodetické a kartografické práce (práce v katastri nehnuteľnosti, účelové mapovanie, inžinierska geodézia), majetkoprávne vysporiadania a pozemkové audity.

  viac o našej ponuke
O spoločnosti ZNALCI s.r.o. Vypracúvavame kontrolné rozpočty stavebných prác a dodávok a máme oprávnenie stavbyvedúci a stavebný dozor.
Znalecké posudky
 • predaj alebo kúpa majetku
 • vykonanie nepeňažného vkladu do obchodnej spoločnosti
 • zriadenie záložného práva
 • súdne spory (ušlý zisk a pod.)
 • znalecké skúmanie v trestnom konaní (ekonomická kriminalita)
 • exekúcie, konkurzy
 • prevod akcií a obchodného podielu
Úvod box 2
Napíšte nám
 
overovací kód