Poradenstvo

Vykonávame poradenstvo v nasledujúcich oblastiach:

 • Finančno-ekonomická analýza podniku
 • Transformácia spoločnosti
 • Reštrukturalizácia podniku
 • Podnikateľský zámer (Business plan)
 • Štúdia realizovateľnosti (Feasibility study)
 • Správa o stave spoločnosti (Due diligance)
Znalecké posudky
 • predaj alebo kúpa majetku
 • vykonanie nepeňažného vkladu do obchodnej spoločnosti
 • zriadenie záložného práva
 • súdne spory (ušlý zisk a pod.)
 • znalecké skúmanie v trestnom konaní (ekonomická kriminalita)
 • exekúcie, konkurzy
 • prevod akcií a obchodného podielu
Úvod box 2
Napíšte nám
 
overovací kód